Akupunkturkliniken

Kinesisk Medicin

 

Det vi i dag kallar Kinesisk Medicin, bygger på gamla traditioner från Kina. 

Den sträcker sig upp till 3.600 år tillbaka i tiden, och består av ett flertal terapiformer varav akupunktur är den mest kända här i väst. 

Genom Jesuitmunkar som missionerade i Kina togs den hit. Därav det franska namnet akupunktur, som betyder att ”sticka på en punkt med en acus /nål. 

 

Genom att använda tunna nålar på akupunkturpunkter skapas en  balansering. Detta sker genom självläkning, som vi är skapade för. Ursprungligen användes medicinen i förebyggande syfte, att inte bli sjuk. Tanken var att en frisk människa ska hålla sig så frisk som möjligt, så länge som möjligt. 

”Ett långt och hälsosamt liv”. Ordet ”sjukdom” fanns inte. Istället talade man om obalanser som skulle korrigeras. 

Akupunktur är en hjälp på vägen.

Här har också livsstil/ kost en stor betydelse. Detta är en ”resa” som pågår hela livet. Varje dag. 

Man ligger så att säga steget före obalanser.

I dag behandlas mestadels redan uppkomna obalanser/sjukdomar.

 

Traditionell Kinesisk Medicin(TKM)  har fem grenar:

 

Farmakologi/örtmedicin.

Akupunktur/Moxaterapi Koppningsterapi.

Tuina/ akupressur, kinesisk massage (som spänner från taktil massage till kiropraktik).

Qi Gong/Tai Ji Quan.

Dietik/Kostvanor. 

 

Alla terapier följer samma ”röda tråd” från diagnos till behandling. Även örter är  klassificerade  

enligt teorin om meridianer (energibanor).

Meridianerna är platsen där nybörjaren startar sin resa och där mästaren avslutar sin. 

Här bjuds på en spännvidd med otaliga variationer.

 

Det finns en stor dokumenterad verksamhet, tack vare att kunskapen fördes vidare familjevis under många generationer. Familjerna var stora. Om ett litet barn utanför kretsen ansågs ha stor begåvning adopterades det in i läkarfamiljer/ klaner. Tusentals läkare har under tusentals år nedtecknat sina erfarenheter.

Örtanvändnig har även den tusenåriga traditioner. Vid en föreläsning i Kina som jag bevistade så 

berättade en professor om ”ananas”. En patient frågade om dess egenskaper. Svaret var, vi vet inte riktigt än, den har avvänts under så kort tid, bara sextio år.

 

På 1600  fördes akupunktur till Europa och har sedan dess förekommit i väst, om än i mindre skala. 

Det finns uppgifter om behandlingar i Sverige på 1800-talet.

 

Olika terapier har uppstått med den Kinesiska Medicinens erfarenheter som källa och grund. 

I dag är framför allt akupunktur i olika former helt etablerad i väst. 

Vi har terapeuter med flerårig utbildning i den klassiska/traditionella traditionen, som arbetar 

mestadels på egna privata kliniker. 

Sensorisk stimulering enligt ett punktschema för smärtlindring erbjuds inom Västerländsk 

medicinsk sjukvård.

 

I Kina arbetar man nu enligt vad man kallar  ” De tre benen”. 

Sjukhusen har en avdelning för Traditionell Medicin, första benet.

En avdelning med Västerländsk medicin, andra benet. 

Patienten får själv välja behandlingsmetod, tredje benet. 

Samarbete sker mellan de olika medicinska lärorna.